Our Team


img

Vivek Kr. Choubey

Director

img

Ekta Mishra

Center Manager Durgakund

img

Dr. Renu

Center Manager Bhabua

img

Anurag

Center Manager Agra

img

Alok Gupta

Center Manager Sonbhadra

img

Nishant Prakash

Center Manager Varanasi

img

Ruchita Singh

Advisior

img

Shabi Nakwi

Advisior

img

Dhananjay Dwivedi

Advisior


img

Shivam Upadhyay

Chemistry Teacher

img

Er. P. Kumar

Chemistry Teacher

img

Vikash Rahi

Math Teacher

img

Surajkant Dubey

Advisior

img

Er. Amit. Kumar

Physics Teacher

img

Vaibhav Pandey

Advisior

img

Rakesh Tiwari

Advisior

img

Dr. Upendra Pandey

Psychology Teacher

img

Sagun Singh

Advisior